Van het plafond tot aan het raamkozijn

Nieuw jaar nieuwe kansen. Zeg dat wel. Nederland is op 1 januari 2015 een kersvers zorgtijdperk ingegaan, ook wel ‘transitie’ genoemd. Wat dat betekent? Houd je adem in en stik niet. Het is ‘een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.’
Het ligt voor de hand deze onnavolgbare woordenstroom in één begrip te vangen. Het journaal zou anders slaapverwekkend worden en de kranten twee maal zo dik. Geniaal idee ook om een term te hanteren waarmee je alle kanten op kunt, waarvan niemand op het eerste gezicht weet wat het concreet betekent, laat staan de gevolgen kan overzien. Tenminste als dat ook de opzet is, een gordijn ophangen waarachter ik-weet-niet-wat zich verbergt of verborgen wordt. Soms betrap mezelf op de neiging tot beven als ik me voorstel wat daar zoal schuilt en tegelijkertijd vindt mijn kalme en verstandige Ik dat vertrouwen een schone zaak is. Vooruit met de geit.
Buiten waait de wind en plenst de regen, de lucht is zwaar en grijs. Stilletjes vraag ik me af hoe en waar vertrouwen te vinden. Misschien ligt het verstopt achter een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot aan het raamkozijn. Niet dat je ze nog vaak ziet maar soms hoor je het nog. ‘Weet je wat ik wel zou willen zijn?’