Wie van de drie.

In deze presentatie neemt Eugénie haar publiek mee in de context waarin zij
opgroeide: het afstandskind, het adoptiekind en de volwassene die op zoek gaat
naar antwoorden. Zij zal de verschillende rollen belichten en ze draagt voor uit
eigen werk.

Eugénie Smits van Waesberghe werd in 1965 in doorgangshuis Moederheil in Breda geboren
als Gepke Maria Kortekaas. In 1966 werd ze geadopteerd door Nederlandse wensouders.
Sinds die tijd gaat ze door het leven als Eugénie Marie Oliviera Smits van Waesberghe. Ze  studeerde in Utrecht aan de faculteit Sociale Wetenschappen en de Rechtenfaculteit. Vanaf 1991 werkte zij eerst een aantal jaren als beleidsadviseur voor het ministerie van VWS. In 2004 startte zij haar eigen onderneming en werd actief als freelance coach en therapeut voor zowel particulieren als bedrijven/ instellingen.
Na het doorlopen van een intensief contextueel hulpverleningstraject, waarin Eugénie leerde om haar persoonlijke geschiedenis te duiden en te integreren, was de tijd rijp om de binnenlandse afstands- en adoptiepraktijk in zijn geheel aan een grondig onderzoek te onderwerpen.
Sinds 2014 is Eugénie naast beleidsadviseur en coach/therapeut actief als journalistiek onderzoekster, schrijfster, spreekster en publicist. Haar eerste bevindingen beschreef zij in de publicaties Onverveerd (2014) en Schoot vol tranen (2018). In januari 2020 komt haar nieuwe boek uit, getiteld Zwartboek adoptie: een schoot vol tranen. Over verzwegen adopties in de 20e eeuw in Nederland.

Heb je belangstelling voor een presentatie of workshop door Eugénie of zoek je advies, stuur dan een mail.

Back to Top